BỆNH VIỆN HNĐK NGHỆ AN: TẬP HUẤN VỀ CÁC YẾU TỐ DỊCH TỄ, NGUY CƠ BỆNH TRUYỀN NHIỄM, KIẾM SOÁT NHIỄM KHUẨN VÀ SỬ DỤNG PHƯƠNG TIỆN PHÒNG HỘ CÁ NHÂN, TRONG CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19.

Tập huấn “Hướng dẫn phòng ngừa sự cố y khoa trong các cơ sở khám, chữa bệnh”
BỆNH VIỆN HNĐK NGHỆ AN : TẬP HUẤN ĐẶT NỘI KHÍ QUẢN CHO NHÂN VIÊN Y TẾ ĐẢM BẢO CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG COVID-19
BỆNH VIỆN HNĐK NGHỆ AN: KHAI MẠC HỘI THI ĐIỀU DƯỠNG, HỘ SINH, KỸ THUẬT VIÊN GIỎI NĂM 2020.

Nhằm giúp tất cả các nhân viên dịch vụ thuê ngoài hiểu rõ mức độ nguy hiểm, các biện pháp phòng bệnh, chống lây nhiễm, hạn chế phát tấn ra cộng đồng, bảo vệ sức khỏe bản thân và người bệnh, đóng hóp vào hiệu quả phòng chống dịch.

Từ ngày 30/7/2020 đến ngày 01/8/2020, Bệnh viện HNĐK Nghệ An đã tập huấn về các yếu tố dịch tễ , nguy cơ bệnh truyền nhiễm, kiểm soát nhiễm khuẩn và sử dụng phương tiện phòng hộ cá nhân trong công tác phòng chống dịch covid-19 cho tất cả các đối tượng là nhân viên dịch vụ thuê ngoài đang làm việc tại bệnh viện.

Đợt tập huấn đã bổ trợ, tăng cường kiến thức, ký năng, khả năng phản ứng nhanh với tình huống có thể xày ra, không để dịch có thể lây lan rộng, hạn chế mức thấp nhất tỷ lệ lây nhiễm đồng thời góp phần mang lại môi trường bệnh viện an toàn.

COMMENTS