[Bộ Y tế] Hội thảo Công bố Chỉ số hài lòng người bệnh các bệnh viện tại Việt Nam 2018

Tập huấn triển khai 5S tại bệnh viện
Tập huấn “Hướng dẫn phòng ngừa sự cố y khoa trong các cơ sở khám, chữa bệnh”
Tổng kết dự án hỗ trợ “Tăng cường năng lực y tế tuyến Tỉnh” GIZ tại Nghệ An

Ngày 30.5.2019, Tại Hà Nội Bộ Y tế đã tổ chức hội thảo Công bố kết quả Chỉ số hài lòng người bệnh Việt Nam 2018. Anh hùng Lao động, GS.TS. Nguyễn Viết Tiến, Thứ trưởng Bộ Y tế chủ trì, PGS.TS. coque iphone 2019 Lương Ngọc Khuê, Cục trưởng Cục Quản lý Khám chữa bệnh; Tham dự Hội thảo có Đại diện Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc tại Việt Nam (UNDP), Lãnh đạo Bảo hiểm Xã hội Việt Nam, Các cơ