Các biện pháp phòng chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do Virus Corona

Cập nhật thông tin liên quan đến an toàn của thuốc chứa Codein, Ibuprofen, Dexiprofen
Hướng dẫn dự phòng và cấp cứu shock phản vệ do dùng thuốc cản quang
Cập nhật thông tin thuốc chứa acid Zoledronic và Hydroxyzin

 

COMMENTS