Cập nhật thông tin liên quan đến an toàn của thuốc chứa Codein, Ibuprofen, Dexiprofen

Hướng dẫn dự phòng và cấp cứu shock phản vệ do dùng thuốc cản quang
Những điều cần biết về hiến- ghép mô, bộ phận cơ thể người
Hướng dẫn dự phòng và cấp cứu shock phản vệ do dùng thuốc cản quang

Cập nhật thông tin liên quan đến an toàn của thuốc chứa Codein, Ibuprofen, Dexiprofen

Cục Quản lý Dược – Bộ Y tế có công văn số 18905/QLD-TT gửi Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; các Bệnh viện, Viện có giường bệnh trực thuộc Bộ Y tế yêu cầu thông báo cho các cơ sở khám chữa bệnh, các đơn vị kinh doanh dược phẩm trên địa bàn các thông tin liên quan đến độ an toàn, hiệu quả và kết luận của Hội đồng tư vấn cấp số đăng ký lưu hành thuốc đối với: thuốc chứa Codein, thuốc chứa Ibuprofen, Dexibuprofen.

COMMENTS