DANH SÁCH ỨNG VIÊN THAM DỰ KỲ THI TUYỂN VIÊN CHỨC ĐỢT 1/2018

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THAM DỰ KỲ THI TUYỂN VIÊN CHỨC ĐỢT 1/2018

KHÁM MIỄN PHÍ SÀNG LỌC BỆNH TIM MẠCH
Kết quả thi tuyển vòng 01 kỳ thi tuyển viên chức đợt 01/2020
Danh sách ứng viên tham dự kỳ thi tuyển dụng viên chức đợt 1/2018 (cập nhật ngày 18.10)

MÔN THI CHUYÊN NGÀNH: 1.bac sy hang 3 2.duoc sy hang 3 3.dieu duong hang 3 4.Dieu duong cao dang hang 4 5.ho sinh hang 4 6.ky thuat y hang III 7.ky thuat y hang 4 8.ke toan vien 9.nhan vien to chuc bo may 10.nhan vien hanh chinh quan va ke hoach tong hop 11.nhan vien quan ly chat luong, truyen thong 12.nhan vien chong nhiem khuan 13.nhan vien cong nghe thong tin 14.nhan vien vat tu thiet bi   MÔN THI KIẾN THỨC CHUNG, coque iphone TIẾNG ANH,

COMMENTS