Giá dịch vụ BHYT

GIÁ DỊCH VỤ KHÁM CHỮA BỆNH BẢO HIỂM Y TẾ ĐANG ÁP DỤNG TẠI BỆNH VIỆN HỮU NGHỊ ĐA KHOA NGHỆ AN