Phòng Tổ chức Hành chính

Phòng Tổ chức Hành chính

Đồng hành cùng với quá trình hình thành và phát triển của Bệnh viện Hữu nghị đa khoa Nghệ An qua nhiều thời kỳ trong...