Bổ nhiệm 10 trưởng, phó khoa, phòng mới

Bổ nhiệm 10 trưởng, phó khoa, phòng mới

Ngày 5/4, Ban Giám đốc Bệnh viện HNĐK Nghệ An tổ chức trao quyết định trưởng, phó khoa, phòng cho các đơn vị: Khoa Ngoại...