Khoa Y Học Cổ Truyền

Khoa Y Học Cổ Truyền

Khoa Y học cổ truyền là khoa Nội lâm sàng có trụ sở tại tầng 7, khối nhà Chính của bệnh viện. Với chỉ tiêu...