Hội nghị Tổng kết công tác Đảng năm 2015

Hội nghị Tổng kết công tác Đảng năm 2015

Hôm nay, ngày 25/01/2016, tại Hội trưởng tầng 2, Đảng ủy Bệnh viện HNĐK Nghệ An tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đảng...