KẾT QUẢ THI ĐÁNH GIÁ ỨNG VIÊN THAM GIA THI TUYỂN VIÊN CHỨC BỆNH VIỆN HNĐK NGHỆ AN NĂM 2018

KẾT QUẢ THI ĐÁNH GIÁ ỨNG VIÊN THAM GIA THI TUYỂN VIÊN CHỨC BỆNH VIỆN HNĐK NGHỆ AN NĂM 2018

Lịch Hội chẩn trực tuyến hệ Ngoại năm 2016
Cập nhật thông tin liên quan đến an toàn của thuốc chứa Codein, Ibuprofen, Dexiprofen
THÔNG BÁO NỘI DUNG ÔN TẬP PHẦN THI CHUYÊN MÔN, CHUYÊN NGÀNH KỲ THI TUYỂN VIÊN CHỨC ĐỢT 1/2018

scan_0001 (1)-1 scan_0001 (1)-2

KET QUA DIEM THI TRANG 1-17

DIEM THI TRANG 18-38

Đơn đăng ký phúc khảo

 

COMMENTS