KẾT QUẢ THI ĐÁNH GIÁ ỨNG VIÊN THAM GIA THI TUYỂN VIÊN CHỨC BỆNH VIỆN HNĐK NGHỆ AN NĂM 2018

KẾT QUẢ THI ĐÁNH GIÁ ỨNG VIÊN THAM GIA THI TUYỂN VIÊN CHỨC BỆNH VIỆN HNĐK NGHỆ AN NĂM 2018

THÔNG BÁO ÔN TẬP THI TUYỂN BỆNH VIỆN HNĐK NGHỆ AN GIAI ĐOẠN 2
THÔNG BÁO CHẤM ĐIỂM PHÚC KHẢO THI TUYỂN VIÊN CHỨC NĂM 2018
Thông báo tìm kiếm thân nhân cho bệnh nhân không rõ thông tin

scan_0001 (1)-1 scan_0001 (1)-2

KET QUA DIEM THI TRANG 1-17

DIEM THI TRANG 18-38

Đơn đăng ký phúc khảo

 

COMMENTS