Kết quả thi tuyển vòng 01 kỳ thi tuyển viên chức đợt 01/2020

THÔNG BÁO HÌNH THỨC VÀ NỘI DUNG ÔN TẬP KỲ TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC ĐỢT 1 NĂM 2018
Hướng dẫn dự phòng và cấp cứu shock phản vệ do dùng thuốc cản quang
KẾT QUẢ THI ĐÁNH GIÁ ỨNG VIÊN THAM GIA THI TUYỂN VIÊN CHỨC BỆNH VIỆN HNĐK NGHỆ AN NĂM 2018

Thông báo Kết quả thi tuyển vòng 01 kỳ thi tuyển viên chức đợt 01/2020 Bệnh viện Hữu nghị đa khoa Nghệ An

ds kq thi

COMMENTS