Khoa Nội Tiêu hóa

Khoa Nội Tiêu hóa

Khoa Huyết học
Khoa Nội thận – Tiết niệu – Lọc máu
Khoa Ngoại Tiết niệu

I. Giới thiệu chung:

Khoa Nội Tiêu Hóa được thành lập vào ngày 10/10/ 2014 và được tách ra từ khoa Nội Tổng Hợp của Bệnh viện HNĐK nghệ An, với chỉ tiêu giường bệnh ban đầu 35 giường sau 1 năm hoạt động nay chỉ tiêu tăng lên 40 giường bệnh nhưng hiện nay do lưu lượng bệnh nhân đông nên số bệnh nhân  luôn ở mức 60-70 bệnh nhân

_dsc0830

Địa điểm: Tầng 4, khối nhà chính Bệnh Viện HNĐKNA

Cơ cấu nhân lực khoa:

  • Trưởng khoa tiền nhiệm: Bs CKII Nguyễn Quang Vinh

_dsc0838

  • Trưởng khoa đương nhiệm: BS CKII Nguyễn Đình Hợi: Trưởng khoa

_dsc0840

  • Thạc sỹ- BS Trần Thị Hồng Thanh : Phó trưởng khoa
  • Điều dưỡng trưởng tiền nhiệm: Nguyễn Thị Hà

_dsc0843

  • Điều dưỡng trưởng: Trần Thị Phương Thảo
  • Khoa có 8 Bs: 1 bs CKII, 03 Thạc sỹ, 01 bs CKI, 3 bs
  • 13 điều dưỡng viên

II. Chức năng nhiệm vụ của khoa:

1 .