/ NỔI BẬT / Thông báo kết quả sơ tuyển và kế hoạch thi tuyển

Thông báo kết quả sơ tuyển và kế hoạch thi tuyển

Thông báo kết quả sơ tuyển và kế hoạch thi tuyển vị trí ứng viên điều dưỡng, kỹ thuật viên, nữ hộ sinh Bệnh viện HNĐK Nghệ An giai đoạn 2.

20180516_201749

20180516_201621

Chưa có bình luận nào