/ NỔI BẬT / THÔNG BÁO LỊCH THI, ĐỊA ĐIỂM VÀ MỨC KINH PHÍ THI TUYỂN VIÊN CHỨC ĐỢT 1/2018

THÔNG BÁO LỊCH THI, ĐỊA ĐIỂM VÀ MỨC KINH PHÍ THI TUYỂN VIÊN CHỨC ĐỢT 1/2018

Để các ứng viên chủ động sắp xếp thời gian tham dự kỳ thi tuyển viên chức đợt 1/2018, Bệnh viện HNĐK Nghệ An thông báo lịch thi, địa điểm thi và mức kinh phí thi tuyển như sau:

thong bao lich thi va dia diem thi-1

thong bao lich thi va dia diem thi-2

Chưa có bình luận nào