Phòng Tổ chức Hành chính

Phòng Tổ chức Hành chính

TRAO QUYẾT ĐỊNH ĐIỀU HÀNH PHÒNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG BỆNH VIỆN
Phòng Kế hoạch Tổng hợp
Khoa Cơ Xương Khớp

PHÒNG TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH

Đồng hành cùng với quá trình hình thành và phát triển của Bệnh viện Hữu nghị đa khoa Nghệ An qua nhiều thời kỳ trong quá khứ, đến nay Phòng tổ chức hành chính đã làm tốt chức năng, nhiệm vụ và đạt được một số thành quả nhất định.

  1. Giới thiệu sơ lược: Phòng Tổ chức hành chính làm việc tại tầng 1, khu vực hành chính.

Điện thoại liên hệ: 038.8.903076

  1. Tổ chức nhân sự:

Tổng số: 21 cán bộ, trong đó có 01 Trưởng phòng, 01 Phó trưởng phòng  và 19 nhân viên.

_dsc6440

TT Họ và tên Trình độ chuyên môn Chức vụ Ghi chú
1 Nguyễn Viết Bình Thạc sỹ Trưởng phòng 0912038373
2 Nguyễn Lâm Thắng Thạc sỹ Phó Trưởng phòng
3 Nguyễn Thị Tuyết Thạc sỹ – Cử nhân luật Phó bí thư chi bộ