Tag: Cập nhật chẩn đoán & Điều trị bệnh Xơ nang

Định nghĩa CF (Xơ nang) là một bệnh di truyền gây nguy hiểm nghiêm trọng đến tính mạng, gây ra bởi các bất thường của CFTR (protein điều hòa dẫn tr [...]
1 / 1 POSTS