/ Lưu trữ Tag

Lưu trữ Tag

Tháng Sáu, 2012

  • 19 Tháng Sáu

    Tăng giá hơn 400 dịch vụ y tế

    Chính phủ đã chấp thuận với chủ trương tăng giá viện phí mới do liên bộ Y tế - Tài chính - Lao động, Thương binh và xã hội đề xuất. Theo đó sẽ tăng giá khoảng 400 dịch vụ y tế.