/ Lưu trữ Tag

Lưu trữ Tag

Tăng giá hơn 400 dịch vụ y tế

Chính phủ đã chấp thuận với chủ trương tăng giá viện phí mới do liên bộ Y tế - Tài chính - Lao động, Thương binh và xã hội đề xuất. Theo đó sẽ tăng giá khoảng 400 dịch vụ y tế.

Đọc tiếp »