/ TÀI LIỆU / Nghiên cứu khoa học / Tài liệu tập huấn Sốc phản vệ

Tài liệu tập huấn Sốc phản vệ

Cập nhật chẩn đoán và xử trí sốc phản vệ, tài liệu lớp tập huấn ngày 29/08/2016

[embeddoc url=”http://sv3.bvnghean.vn/wp-content/uploads/2016/08/PV.-PGS-Đoàn-23.8.2016.ppt” download=”all” viewer=”microsoft”]

Chưa có bình luận nào