/ TÀI LIỆU / Thông Tin / Sơ đồ Bệnh viện

Sơ đồ Bệnh viện

Bệnh viện HNĐK Nghệ An thông báo sơ đồ bố trí khoa, phòng làm việc để cá nhân, tổ chức tiện theo dõi, thuận lợi cho công tác khám, chữa bệnh và liên hệ công tác.

Chưa có bình luận nào