Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An
Khám chữa bệnh Đa khoa, Khám sức khỏe, Cấp cứu, Khám hợp đồng

THÔNG BÁO HÌNH THỨC VÀ NỘI DUNG ÔN TẬP KỲ TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC ĐỢT 1 NĂM 2018

Hội đồng tuyển dụng kính gửi các ứng viên tham dự ứng tuyển viên chức tại Bệnh viện HNĐK Nghệ An.
Nhằm chuẩn bị tốt cho kỳ tuyển dụng viên chức tại Bệnh viện, chúng tôi xin gửi tới toàn thể ứng viên giới hạn hình thức và nội dung cần ôn thi. Mong rằng các ứng viên sẽ thu xếp thời gian ôn tập kỹ lưỡng, nghiên cứu tài liệu để có một kỳ thi chất lượng, hiệu quả và tốt đẹp.
Địa điểm và thời gian thi sẽ được bệnh viện thông báo chính thức trong những tin tiếp theo. (Thời gian dự kiến tổ chức là 21-22/10/2018).

1 2 3 4 5 6