Thông báo hoãn thi vòng 2 – Kỳ thi tuyển viên chức Bệnh viện

THÔNG BÁO VỀ VIỆC THỰC HIỆN KẾ HOẠCH THI TUYỂN VIÊN CHỨC BỆNH VIỆN HỮU NGHỊ ĐA KHOA NGHỆ AN ĐỢT 01/2020
THÔNG BÁO LỊCH THI, ĐỊA ĐIỂM VÀ MỨC KINH PHÍ THI TUYỂN VIÊN CHỨC ĐỢT 1/2018
Lịch Hội chẩn trực tuyến hệ Ngoại năm 2016

Căn cứ chỉ đạo tại cuộc họp Thường trực Chính phủ ngày 26/3/2020 của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc về phòng chống dịch Covid-19.
Thực hiện công văn số 1787/UBND-VX ngày 26/3/2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An về việc tạm dừng các hoạt động văn hóa, thể thao, kinh doanh dịch vụ để phòng chống dịch bệnh Covid-19.
Xét tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid -19, Hội đồng thi tuyển thống nhất hoãn thi vòng 02 kỳ thi tuyển viên chức Bệnh viện HNĐK Nghệ An đợt 01/2020.
Hội đồng thi tuyển thông báo tới các thí sinh để biết. Lịch thi cụ thể sẽ có thông báo trong thời gian tới cho các thí sinh trên website, Facebook Bệnh viện.

COMMENTS