THÔNG BÁO LỊCH THI, ĐỊA ĐIỂM VÀ MỨC KINH PHÍ THI TUYỂN VIÊN CHỨC ĐỢT 1/2018

THÔNG BÁO NỘI DUNG ÔN TẬP PHẦN THI CHUYÊN MÔN, CHUYÊN NGÀNH KỲ THI TUYỂN VIÊN CHỨC ĐỢT 1/2018
Thông báo khám sàng lọc triển khai thụ tinh trong ống nghiệm IVF
Cập nhật thông tin thuốc chứa acid Zoledronic và Hydroxyzin

Để các ứng viên chủ động sắp xếp thời gian tham dự kỳ thi tuyển viên chức đợt 1/2018, soldes coque iphone Bệnh viện HNĐK Nghệ An thông báo lịch thi,

COMMENTS