THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG CÁN BỘ, VIÊN CHỨC NĂM 2020

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG CÁN BỘ, VIÊN CHỨC NĂM 2020

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG TRUNG TÂM DỊCH VỤ TỔNG HỢP BỆNH VIỆN
THÔNG BÁO ÔN TẬP THI TUYỂN BỆNH VIỆN HNĐK NGHỆ AN GIAI ĐOẠN 2
THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG CÁN BỘ, VIÊN CHỨC ĐỢT 1 NĂM 2018

Bệnh viện HNĐK Nghệ An thông báo tuyển dụng cán bộ, viên chức năm 2020.

Thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ trực tiếp phòng Tổ chức cán bộ, P108, khu vực văn phòng, Bệnh viện HNĐK Nghệ An, xã Nghi Phú, TP Vinh, Nghệ An. Hoặc qua hotline tuyển dụng: 0911.181.252

Thông báo tuyển dụng 2020

  1. Mẫu phiếu đăng ký dự tuyển

https://drive.google.com/file/d/19IU6fltdQqQoOXANUFVVfbIldtFglqTC/view?usp=sharing

 

  1. Ứng viên sau khi nộp phiếu dự tuyển tại phòng Tổ chức cán bộ, thì nhập thông tin cá nhân vào mẫu sau

https://docs.google.com/forms/d/1_2a6fkxsZJSlXifKqPyiwpylsmh2y134sioQ2iz8WpQ/edit

 

COMMENTS