BỆNH VIỆN HNĐK NGHỆ AN; THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG CÁN BỘ, VIÊN CHỨC ĐỢT II NĂM 2020

BỆNH VIỆN HNĐK NGHỆ AN; THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG CÁN BỘ, VIÊN CHỨC ĐỢT II NĂM 2020

THÔNG BÁO HÌNH THỨC VÀ NỘI DUNG ÔN TẬP KỲ TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC ĐỢT 1 NĂM 2018
Thông báo khám sàng lọc triển khai thụ tinh trong ống nghiệm IVF
Thông báo thay đổi giờ làm việc

Bệnh viện HNĐK Nghệ An thông báo nhu cầu tuyển dụng viên chức cho các chức danh, vị trí công việc năm 2020.

Thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ trực tiếp: phòng Tổ chức cán bộ, P108, khu vực văn phòng, Bệnh viện HNĐK Nghệ An, xã Nghi Phú, TP Vinh, Nghệ An.

Hotline tuyển dụng: 0911.181.252.

———————————————-

1.Mẫu phiếu đăng ký dự tuyển Ứng viên click vào đường link để tải mẫu phiếu đăng ký dự tuyển https://drive.google.com/file/d/1nmMdIey3kr_V2iOPG9dkaYsqxVnXpp0r/view?usp=sharing

2. Ứng viên sau khi nộp phiếu dự tuyển tại phòng Tổ chức cán bộ, thì nhập thông tin cá nhân vào mẫu sau https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfizwAegZHzZEUKfIA1Izpt-DcPiuOPoXWForCwTDNVTmdS6Q/viewform.

COMMENTS