THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐÀO TẠO LIÊN TỤC ĐỢT 5

Lịch trực lãnh đạo Bệnh viện tháng 3/2017
THÔNG BÁO LỊCH THI, ĐỊA ĐIỂM VÀ MỨC KINH PHÍ THI TUYỂN VIÊN CHỨC ĐỢT 1/2018
HƯỚNG DẪN ĐEO KHẨU TRANG ĐÚNG CÁCH

Bệnh viện HNĐK Nghệ An thông báo tuyển sinh học viên tham dự các khóa đào tạo liên tục đợt 5, coque iphone xr năm 2018. Địa chỉ liên hệ: Phòng Đào tạo và chỉ đạo tuyến, coque iphone Phòng 127, coque iphone tầng 1, coque iphone 7 khu vực Hành chính, coque iphone xs max Bệnh viện HNĐK Nghệ An.

COMMENTS