Thông báo tuyển sinh học viên chương trình đào tạo liên tục đợt 1/2017

Thông báo tuyển sinh học viên chương trình đào tạo liên tục đợt 1/2017

CHƯƠNG TRÌNH CHI TIẾT HỘI NGHỊ KHOA HỌC PHẪU THUẬT NỘI SOI VÀ NGOẠI KHOA TOÀN QUỐC 2019
THÔNG BÁO HÌNH THỨC VÀ NỘI DUNG ÔN TẬP KỲ TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC ĐỢT 1 NĂM 2018
Danh sách ứng viên tham dự tuyển dụng viên chức Bệnh viện HNĐK Nghệ An năm 2015

Bệnh viện HNĐK Nghệ An thông báo tuyển sinh học viên tham dự các khóa đào tạo liên tục năm 2017:

004 001

003

TS4 001

Tải mẫu đơn đăng ký học tại đây: Mau dang ky

 

COMMENTS