Áp dụng giá dịch vụ y tế cho người có thẻ BHYT theo Thông tư 15/2018/TT-BYT

Áp dụng giá dịch vụ y tế cho người có thẻ BHYT theo Thông tư 15/2018/TT-BYT

Kết quả thi tuyển vòng 01 kỳ thi tuyển viên chức đợt 01/2020
Lịch trực lãnh đạo Bệnh viện tháng 3/2017
Danh sách ứng viên tham dự tuyển dụng viên chức Bệnh viện HNĐK Nghệ An năm 2015

Bệnh viện Hữu Nghị Đa Khoa Nghệ An thực hiện áp dụng biểu giá khám bệnh, coque iphone x chữa bệnh cho người có thẻ BHYT từ ngày 15 tháng 7 năm 2018 theo Thông tư 15/2018/TT-BYT về việc “Quy định thống nhất giá dịch vụ khám bệnh, soldes coque iphone chữa bệnh bảo hiểm y tế giữa các bệnh viện cùng hạng trên toàn quốc và hướng dẫn áp dụng giá, coque iphone thanh toán chi phí khám bệnh,

COMMENTS