Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An
Khám chữa bệnh Đa khoa, Khám sức khỏe, Cấp cứu, Khám hợp đồng

BỔ NHIỆM 10 TRƯỞNG, PHÓ KHOA, PHÒNG, TRUNG TÂM

Sáng nay, ngày 26/03, Ban Giám đốc Bệnh viện HNĐK Nghệ An đã tổ chức trao quyết định bổ nhiệm trưởng, phó khoa, phòng cho 09 đơn vị: Phòng Tổ chức cán bộ, Hành chính Quản trị, Kế hoạch Tổng hợp, khoa Răng Hàm Mặt, Cấp cứu, Nội A, Thần kinh, Kiểm soát nhiễm khuẩn và Trung tâm Dịch vụ Tổng hợp.
Theo đó, danh sách các trưởng, phó khoa, phòng được bổ nhiệm trong đợt này như sau:

 • Phòng Tổ chức cán bộ: Thạc sỹ Nguyễn Thị Tuyết – Phó Trưởng phòng.
 • Phòng Hành chính Quản trị: Kỹ sư Nguyễn Văn Thắng – Phó Trưởng phòng
 • Phòng Kế hoạch Tổng hợp: Thạc sỹ. Bs. Phạm Văn Anh – Phó Trưởng phòng.
 • Khoa Răng Hàm Mặt: BSCKI. Lê Thị Phước An – Trưởng khoa.
  Thạc sỹ. BS. Phan Thị Thục Anh – Phó Trưởng khoa.
 • Khoa Cấp cứu: BSCKI. Trần Bá Biên – Trưởng khoa.
 • Khoa Nội A: Thạc sỹ. BS. Nguyễn Quỳnh Anh – Phó trưởng khoa.
 • Khoa Thần kinh: Thạc sỹ. BS. Lê Văn Bình – Phó Trưởng khoa.
 • Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn: Thạc sỹ. BS. Phan Anh Trâm – Trưởng khoa.
 • Trung tâm Dịch vụ Tổng hợp: CN. Nguyễn Khánh Hùng – Phó GĐ.
  ———————————————————-

Với mục tiêu đáp ứng nhu cầu phát triển chuyên môn của BV, Ban Giám đốc khẳng định việc bổ nhiệm cán bộ quản lý các khoa, phòng là nhiệm vụ thiết yếu. Chúc mừng các cán bộ được bổ nhiệm, PGS. TS. Nguyễn Văn Hương đồng thời khẳng định đây là vinh dự, và cũng là trách nhiệm của các cán bộ quản lý trong công tác xây dựng khoa, phòng vững mạnh. Đề cao tinh thần đoàn kết, thống nhất toàn viện, Ban Giám đốc tin tưởng: các trưởng, phó khoa, phòng mới được bổ nhiệm sẽ xây dựng, quản lý khoa, phòng toàn diện về người bệnh, phát triển chuyên môn kỹ thuật, đào tạo nhân lực chất lượng cao, cùng xây dựng tập thể Bệnh viện ngày càng phát triển.
Đại diện 10 cán bộ quản lý khoa, phòng mới được bổ nhiệm, Thạc sỹ Trần Bá Biên, trưởng khoa Cấp cứu đã phát biểu nhận chức và thể hiện quyết tâm thực hiện tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Bệnh viện tin tưởng giao phó.

1

2

4