Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An
Khám chữa bệnh Đa khoa, Khám sức khỏe, Cấp cứu, Khám hợp đồng

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THAM DỰ KỲ THI TUYỂN VIÊN CHỨC ĐỢT 1/2018

MÔN THI CHUYÊN NGÀNH:

1.bac sy hang 3

2.duoc sy hang 3

3.dieu duong hang 3

4.Dieu duong cao dang hang 4

5.ho sinh hang 4

6.ky thuat y hang III

7.ky thuat y hang 4

8.ke toan vien

9.nhan vien to chuc bo may

10.nhan vien hanh chinh quan va ke hoach tong hop

11.nhan vien quan ly chat luong, truyen thong

12.nhan vien chong nhiem khuan

13.nhan vien cong nghe thong tin

14.nhan vien vat tu thiet bi

 

MÔN THI KIẾN THỨC CHUNG, TIẾNG ANH, TIN HỌC:

1.File nen Mon thi kien thuc chung (tap 1) – danh sach thi tuyen 2018

2.File nen Mon thi kien thuc chung (tap 2) – danh sach thi tuyen 2018

3.File nen Mon thi tieng Anh A 2 – danh sach thi tuyen vien chuc 2018

4.File nen Mon thi Tieng Anh A1- danh sach thi tuyen vien chuc 2018

5.File nen Mon thi tin hoc (ban 1) – danh sach thi tuyen vien chuc2018

6.File nen Mon thi tin hoc (tap 2)- danh sach thi tuyen vien chuc 2018

 

Chưa có bình luận nào