Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An
Khám chữa bệnh Đa khoa, Khám sức khỏe, Cấp cứu, Khám hợp đồng

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THAM DỰ KỲ THI TUYỂN VIÊN CHỨC ĐỢT 1/2018