/ TIN TỨC / Thành tựu / KẾT QUẢ THI ĐÁNH GIÁ ỨNG VIÊN THAM GIA THI TUYỂN VIÊN CHỨC BỆNH VIỆN HNĐK NGHỆ AN NĂM 2018

KẾT QUẢ THI ĐÁNH GIÁ ỨNG VIÊN THAM GIA THI TUYỂN VIÊN CHỨC BỆNH VIỆN HNĐK NGHỆ AN NĂM 2018

scan_0001 (1)-1 scan_0001 (1)-2

KET QUA DIEM THI TRANG 1-17

DIEM THI TRANG 18-38

Đơn đăng ký phúc khảo

 

Chưa có bình luận nào