/ NỔI BẬT / Thông báo tuyển sinh học viên chương trình đào tạo liên tục đợt 1/2017

Thông báo tuyển sinh học viên chương trình đào tạo liên tục đợt 1/2017

Bệnh viện HNĐK Nghệ An thông báo tuyển sinh học viên tham dự các khóa đào tạo liên tục năm 2017:

004 001

003

TS4 001

Tải mẫu đơn đăng ký học tại đây: Mau dang ky

 

Chưa có bình luận nào