TRAO QUYẾT ĐỊNH ĐIỀU HÀNH PHÒNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG BỆNH VIỆN

TRAO QUYẾT ĐỊNH ĐIỀU HÀNH PHÒNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG BỆNH VIỆN

Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức khảo sát chuyển giao kỹ thuật “Ghép thận” tại Bệnh viện HNĐK Nghệ An
CHƯƠNG TRÌNH CHI TIẾT HỘI NGHỊ KHOA HỌC PHẪU THUẬT NỘI SOI VÀ NGOẠI KHOA TOÀN QUỐC 2019
Niềm hy vọng cho những cặp vợ chồng hiếm muộn

Sáng nay, ngày 02/12/2019, PGS.TS. Nguyễn Văn Hương – Gíam đốc Bệnh viện đã trao quyết định điều hành công tác chuyên môn tại phòng quản lý chất lượng Bệnh viện tới ThS.BS. Hồ Yên Ca. BS Yên Ca sẽ nhận nhiệm vụ quản lý phòng từ TS. Quế Anh Trâm.
Với mục tiêu đáp ứng nhu cầu phát triển chuyên môn của bệnh viện trong thời gian tới, Giám đốc Bệnh viện khẳng định việc giao quản lý phòng Quản lý chất lượng cho BS Hồ Yên Ca là nhiệm vụ thiết yếu. Là một phòng mới thành lập trong những năm gần đây, nhưng phòng đã nhanh chóng phát huy chức năng, nhiệm vụ cuả mình trong công tác xây dựng hệ thống quản lý chất lượng toàn viện. Ban Giám đốc BV ghi nhận và tôn vinh những đóng góp của TS. Quế Anh Trâm và tập thể phòng trong thời gian qua, cụ thể bằng việc phòng được trao danh hiệu tập thể lao động xuất sắc năm 2019.
Chúc mừng BS Hồ Yên Ca nhận nhiệm vụ mới, Gíam đốc đồng thời khẳng định đây là vinh dự, và cũng là trách nhiệm của cán bộ quản lý trong công tác xây dựng phòng QLCL và bệnh viện vững mạnh. Đề cao tinh thần đoàn kết, thống nhất toàn viện, Ban Giám đốc gửi gắm: các khoa, phòng trong toàn bệnh viện tích cực hợp tác toàn diện, cùng đưa tâp thể phát triển.

 

 

 

COMMENTS