TRAO QUYẾT ĐỊNH ĐIỀU HÀNH PHÒNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG BỆNH VIỆN

TRAO QUYẾT ĐỊNH ĐIỀU HÀNH PHÒNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG BỆNH VIỆN

Tập huấn quản lý sử dụng kháng sinh
Đào tạo liên tục chẩn đoán và điều trị sớm nhồi máu cơ tim
Tôn vinh Điều dưỡng viên nhân ngày Quốc tế Điều dưỡng

Sáng nay, ngày 02/12/2019, PGS.TS. Nguyễn Văn Hương – Gíam đốc Bệnh viện đã trao quyết định điều hành công tác chuyên môn tại phòng quản lý chất lượng Bệnh viện tới ThS.BS. Hồ Yên Ca. BS Yên Ca sẽ nhận nhiệm vụ quản lý phòng từ TS. Quế Anh Trâm.
Với mục tiêu đáp ứng nhu cầu phát triển chuyên môn của bệnh viện trong thời gian tới, Giám đốc Bệnh viện khẳng định việc giao quản lý phòng Quản lý chất lượng cho BS Hồ Yên Ca là nhiệm vụ thiết yếu. Là một phòng mới thành lập trong những năm gần đây, nhưng phòng đã nhanh chóng phát huy chức năng, nhiệm vụ cuả mình trong công tác xây dựng hệ thố