Điện thoại CSKH: 19008082 - 0886.234.222
CHẤT LƯỢNG HÀNG ĐẦU - PHÁT TRIỂN CHUYÊN SÂU - NÂNG TẦM CAO MỚI
Thời gian làm việc: Khám bệnh: 7h-16h (Thứ 2-Thứ 6), 7h-12h (Sáng thứ 7), trừ nghỉ lễ ----- Tiếp nhận cấp cứu và điều trị nội trú 24/7, kể cả nghỉ lễ
CHẤT LƯỢNG HÀNG ĐẦU - PHÁT TRIỂN CHUYÊN SÂU - NÂNG TẦM CAO MỚI
CHẤT LƯỢNG HÀNG ĐẦU - PHÁT TRIỂN CHUYÊN SÂU - NÂNG TẦM CAO MỚI
Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An > THÔNG TIN ĐẤU THẦU > THƯ MỜI CHÀO GIÁ Cung cấp dịch vụ tư vấn thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu cho các gói thầu thuộc dự án cung ứng các mặt hàng thuốc năm 2023 cho Bệnh viện HNĐK Nghệ An

THƯ MỜI CHÀO GIÁ Cung cấp dịch vụ tư vấn thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu cho các gói thầu thuộc dự án cung ứng các mặt hàng thuốc năm 2023 cho Bệnh viện HNĐK Nghệ An