Điện thoại CSKH: 0886.234.222
CHẤT LƯỢNG HÀNG ĐẦU - PHÁT TRIỂN CHUYÊN SÂU - NÂNG TẦM CAO MỚI
CHẤT LƯỢNG HÀNG ĐẦU - PHÁT TRIỂN CHUYÊN SÂU - NÂNG TẦM CAO MỚI

Lãnh Đạo Bệnh viện

CƠ CẤU & TỔ CHỨC BỆNH VIỆN

Ban Giám đốc Bệnh viện hiện nay:

 

1. Giám đốc: PGS.TS.BS. Nguyễn Văn Hương

2. Các Phó Giám đốc:

TS.BS. Phạm Hồng Phương

BSCKII. Trịnh Xuân Nam

TS.BS. Nguyễn Ngọc Hoà

ThS. Phan Xuân Sỹ.