Điện thoại CSKH: 19008082 - 0886.234.222
CHẤT LƯỢNG HÀNG ĐẦU - PHÁT TRIỂN CHUYÊN SÂU - NÂNG TẦM CAO MỚI
Thời gian làm việc: Khám bệnh: 7h-16h (Thứ 2-Thứ 6), 7h-12h (Sáng thứ 7), trừ nghỉ lễ ----- Tiếp nhận cấp cứu và điều trị nội trú 24/7, kể cả nghỉ lễ
CHẤT LƯỢNG HÀNG ĐẦU - PHÁT TRIỂN CHUYÊN SÂU - NÂNG TẦM CAO MỚI
CHẤT LƯỢNG HÀNG ĐẦU - PHÁT TRIỂN CHUYÊN SÂU - NÂNG TẦM CAO MỚI

Ban chấp hành Công đoàn

DANH SÁCH
BAN CHẤP HÀNH, BAN THƯỜNG VỤ, CHỦ TỊCH, PHÓ CHỦ TỊCH CÔNG ĐOÀN BỆNH VIỆN HNĐK NGHỆ AN
KHÓA XXVIII, NHIỆM KỲ 2023-2028
TT Họ và tên Chức vụ đơn vị công tác Trình độ Chức vụ
Công đoàn
1 Lê Thị Thanh Trà Giám đốc TTDVTH- Trưởng khoa Mắt BSCKII Chủ tịch
2 Nguyễn Thị Minh Hạnh Trưởng khoa Khám bệnh BSCKII Phó Chủ tịch
3 Nguyễn Sỹ Toàn Cán bộ CĐ chuyên trách Cử nhân Ban Thường vụ
4 Nguyễn Thị Thanh Thuỷ Phó trưởng khoa Dược DSCKI Ban Thường vụ
5 Hoàng Kim Tuấn P.Trưởng khoa PTTKCS Th.sỹ y học Ban Thường vụ
6 Chu Thị Kim Anh Phó trưởng khoa Tai mũi họng BSCKII Ban chấp hành
7 Phạm Thị Hồng Hạnh Phó trưởng phòng Hành chính quản trị Thạc sĩ Ban chấp hành
8 Nguyễn Võ Dũng Phó trưởng khoa, Phụ trách điều hành khoa Vi sinh Ths.SH Ban chấp hành
9 Nguyễn Thị Bích Toàn Nhân viên Trung tâm dịch vụ Thạc sỹ KT Ban chấp hành
10 Lê Văn Dũng PTK. Gây mê – Hồi sức BSCK I Ban chấp hành
11 Lê Văn Bình PTK. Thần kinh BSCK II Ban chấp hành
12  Ngô Đức Kỷ Trưởng khoa Nội tiết Tiến sỹ Ban chấp hành
13 Trần Phương PTK. HSTC Thạc sỹ Ban chấp hành
14 Chu Văn Tiến Bác sỹ K. Ngoại thận tiết niệu Bác sỹ Ban chấp hành
15 Cao Xuân Hùng Bác sỹ khoa Sản Thạc sỹ Ban chấp hành