Điện thoại CSKH: 19008082 - 0886.234.222
CHẤT LƯỢNG HÀNG ĐẦU - PHÁT TRIỂN CHUYÊN SÂU - NÂNG TẦM CAO MỚI
Thời gian làm việc: Khám bệnh: 7h-16h (Thứ 2-Thứ 6), 7h-12h (Sáng thứ 7), trừ nghỉ lễ ----- Tiếp nhận cấp cứu và điều trị nội trú 24/7, kể cả nghỉ lễ
CHẤT LƯỢNG HÀNG ĐẦU - PHÁT TRIỂN CHUYÊN SÂU - NÂNG TẦM CAO MỚI
CHẤT LƯỢNG HÀNG ĐẦU - PHÁT TRIỂN CHUYÊN SÂU - NÂNG TẦM CAO MỚI

Ban chấp hành Đảng bộ

 

DANH SÁCH
 BAN CHẤP HÀNH, BAN THƯỜNG VỤ, BÍ THƯ, PHÓ BÍ THƯ ĐẢNG ỦY BỆNH VIỆN HNĐK NGHỆ AN  
KHÓA XXVII, NHIỆM KỲ 2020 – 2025
TT Họ và tên Chức vụ,
đơn vị công tác
Ghi chú
Trình độ
hiện nay
I BAN CHẤP HÀNH
1 Nguyễn Văn Hương PGS.TS,BSCKII Giám đốc Bệnh viện
2 Trịnh Xuân Nam BSCK II Phó Giám đốc BV
3 Phạm Hồng Phương Tiến sỹ y học Phó Giám đốc BV
4 Lê Thị Thanh Trà BSCK II Chủ tịch CĐBV, Trưởng khoa Mắt
5 Nguyễn Thị Tuyết Thạc sĩ luật Trưởng phòng TCCB
6 Nguyễn Đức Vương Thạc sỹ y học TK. Chấn thương chỉnh hình
7 Lê Nhật Huy Thạc sỹ y học TK. DUHH
8 Hoàng Hoa Thám BSCK II  Trưởng khoa PTTK-CS
9 Quế Anh Trâm Tiến sỹ y học  Q.Giám đốc TTBNĐ, Trưởng khoa Virut-kí sinh trùng
10 Lương Quốc Tuấn DSCKII TK Dược
11 Nguyễn Ngọc Hòa Tiến sỹ y học Phó Giám đốc BV
12 Phạm Văn Anh Thạc sỹ y học  TP. VTTB
13 Phạm Hồng Thái Thạc sỹ y học GĐ TT Xét nghiệm
II BAN THƯỜNG VỤ
1 Nguyễn Văn Hương PGS.TS,BSCKII Giám đốc Bệnh viện
2 Trịnh Xuân Nam BSCK II Phó Giám đốc BV
3 Phạm Hồng Phương Tiến sỹ y học Phó Giám đốc BV
4 Lê Thị Thanh Trà BSCK II Chủ tịch CĐBV, Trưởng khoa Mắt
5 Nguyễn Thị Tuyết Thạc sĩ luật Trưởng phòng TCCB
III BÍ THƯ
1 Nguyễn Văn Hương PGS.TS,BSCKII Giám đốc Bệnh viện
IV PHÓ BÍ THƯ
1 Trịnh Xuân Nam BSCK II Phó Giám đốc BV