Điện thoại CSKH: 0886.234.222
CHẤT LƯỢNG HÀNG ĐẦU - PHÁT TRIỂN CHUYÊN SÂU - NÂNG TẦM CAO MỚI
CHẤT LƯỢNG HÀNG ĐẦU - PHÁT TRIỂN CHUYÊN SÂU - NÂNG TẦM CAO MỚI

Danh mục Dịch vụ kỹ thuật khám, chữa bệnh thực hiện tại Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa tỉnh Nghệ An

Danh mục Dịch vụ kỹ thuật khám, chữa bệnh theo phân tuyến được phê duyệt thực hiện tại Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa tỉnh Nghệ An.

PHẦN I. DANH SÁCH CÁC DỊCH VỤ KỸ THUẬT ĐƯỢC PHÊ DUYỆT QUA TỪNG NĂM VÀ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT BỔ SUNG TỪ 2014-2019.

 

PHẦN II. CHI TIẾT DANH MỤC KỸ THUẬT THEO CHUYÊN NGÀNH ĐƯỢC PHÊ DUYỆT THEO THÔNG TƯ 43, THỰC HIỆN TẠI BỆNH VIỆN HỮU NGHỊ ĐA KHOA NGHỆ AN: