Điện thoại CSKH: 19008082 - 0886.234.222
CHẤT LƯỢNG HÀNG ĐẦU - PHÁT TRIỂN CHUYÊN SÂU - NÂNG TẦM CAO MỚI
Thời gian làm việc: Khám bệnh: 7h-16h (Thứ 2-Thứ 6), 7h-12h (Sáng thứ 7), trừ nghỉ lễ ----- Tiếp nhận cấp cứu và điều trị nội trú 24/7, kể cả nghỉ lễ
CHẤT LƯỢNG HÀNG ĐẦU - PHÁT TRIỂN CHUYÊN SÂU - NÂNG TẦM CAO MỚI
CHẤT LƯỢNG HÀNG ĐẦU - PHÁT TRIỂN CHUYÊN SÂU - NÂNG TẦM CAO MỚI
Thông Báo
				
			
				
			
				
Thông báo lịch bác sĩ chuyên khoa làm việc tại khoa khám bệnh, thứ 7, ngày 22/4/2023

09:59 19/04/2023

THÔNG BÁO LỊCH BÁC SĨ CHUYÊN KHOA LÀM VIỆC TẠI KHOA KHÁM BỆNH, THỨ 7, NGÀY 22/4/2023 Thời gian làm việc Buổi sáng:  Từ 7h00 đến 12h00 Buổi chiều: Nghỉ    

				
			
				
Thông báo lịch bác sĩ chuyên khoa làm việc tại khoa khám bệnh, thứ bảy, ngày 15/04/2023

16:07 11/04/2023

THÔNG BÁO LỊCH BÁC SĨ CHUYÊN KHOA LÀM VIỆC TẠI KHOA KHÁM BỆNH, THỨ BẢY, NGÀY 15/04/2023 Thời gian làm việc Buổi sáng: từ 7h00 đến 12h00 Buổi chiều: Nghỉ  

				
Thông báo lịch bác sĩ chuyên khoa làm việc tại khoa khám bệnh, thứ 7, ngày 08/04/2023

14:59 05/04/2023

THÔNG BÁO LỊCH BÁC SĨ CHUYÊN KHOA LÀM VIỆC TẠI KHOA KHÁM BỆNH, THỨ 7, NGÀY 08/04/2023 Thời gian làm việc Buổi sáng: Từ 07h00 đến 12h00 Buổi chiều: Nghỉ

				
			
				
			
				
THÔNG BÁO LỊCH BÁC SĨ CHUYÊN KHOA LÀM VIỆC TẠI KHOA KHÁM BỆNH NGÀY 01/04/2023

15:18 29/03/2023

THÔNG BÁO LỊCH BÁC SĨ CHUYÊN KHOA LÀM VIỆC TẠI KHOA KHÁM BỆNH,  NGÀY THỨ BẢY, 01/04/2023 Thời gian làm việc Buổi sáng: từ 7h00 đến 12h Buổi chiều: Nghỉ

				
THÔNG BÁO LỊCH BÁC SĨ CHUYÊN KHOA LÀM VIỆC TẠI KHOA KHÁM BỆNH THỨ BẢY, NGÀY 25/03/2023

07:31 23/03/2023

THÔNG BÁO LỊCH BÁC SĨ CHUYÊN KHOA LÀM VIỆC TẠI KHOA KHÁM BỆNH, THỨ BẢY, NGÀY 25/03/2023 THỜI GIAN LÀM VIỆC BUỔI SÁNG: TỪ 7H00 đến 12h00 BUỔI CHIỀU: Nghỉ