Điện thoại CSKH: 19008082 - 0886.234.222
CHẤT LƯỢNG HÀNG ĐẦU - PHÁT TRIỂN CHUYÊN SÂU - NÂNG TẦM CAO MỚI
Thời gian làm việc: Khám bệnh: 7h-16h (Thứ 2-Thứ 6), 7h-12h (Sáng thứ 7), trừ nghỉ lễ ----- Tiếp nhận cấp cứu và điều trị nội trú 24/7, kể cả nghỉ lễ
CHẤT LƯỢNG HÀNG ĐẦU - PHÁT TRIỂN CHUYÊN SÂU - NÂNG TẦM CAO MỚI
CHẤT LƯỢNG HÀNG ĐẦU - PHÁT TRIỂN CHUYÊN SÂU - NÂNG TẦM CAO MỚI
Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An > Chất lượng bệnh viện > Hoạt động kiểm tra, giám sát công tác điều dưỡng tại Bệnh viện Hữu nghị đa khoa Nghệ An

Hoạt động kiểm tra, giám sát công tác điều dưỡng tại Bệnh viện Hữu nghị đa khoa Nghệ An

Nhằm đánh giá công tác chỉ đạo, tổ chức hoạt động chăm sóc người bệnh, việc thực hiện quy chế chuyên môn  cũng nâng cao chất lượng chăm sóc người bệnh của đội ngũ Điều dưỡng – Kỹ thuật viên – Hộ sinh tại các khoa trong Bệnh viện. Phòng điều dưỡng tổ chức hoạt động kiểm tra, giám sát thường xuyên công tác điều đưỡng. Để thực hiện tốt công tác trên, Phòng Điều dưỡng đã thành lập đoàn kiểm tra giám sát, xây dựng bộ tiêu chí, xây dựng lịch kiểm tra, giám sát.

Đoàn kiểm tra  tiến hành kiểm tra bằng các phương pháp như: quan sát, phỏng vấn Điều dưỡng, người bệnh, người nhà người bệnh, kiểm tra hồ sơ bệnh án, các loại sổ và biểu mẫu ghi chép của điều dưỡng; quy trình kỹ thuật, công tác vệ sinh, kiểm soát nhiễm khuẩn….

Hoạt động kiểm tra, giám sát công tác điều dưỡng được thực hiện với mục đích:

  • Đánh giá công tác chăm sóc người bệnh của điều dưỡng tại các khoa trong Bệnh viện: Công tác kiểm tra và giám sát giúp đánh giá hiệu quả công tác chăm sóc người bệnh, đảm bảo chất lượng dịch vụ y tế.
  • Kiểm tra Điều dưỡng thực hiện đúng các quy trình kỹ thuật chuyên môn liên quan đến công tác chăm sóc người bệnh: Điều này đảm bảo sự an toàn và chuyên nghiệp trong việc chăm sóc bệnh nhân.
  • Kiểm tra việc tuân thủ ghi chép các biểu mẫu chăm sóc theo quy định: Điều này đảm bảo việc ghi chép hồ sơ của bệnh nhân được thực hiện đúng quy trình.
  • Thực hiện đo lường, đánh giá định kỳ việc tuân thủ và thực hiện 10 chỉ số chất lượng: Các chỉ số này bao gồm tuân thủ quy trình kỹ thuật, an toàn trong dùng thuốc, tham gia đào tạo liên tục, mô thức giao tiếp trong bệnh viện, công tác ghi chép hồ sơ của điều dưỡng, và nhiều nội dung khác

Sau buổi giám sát, các Điều dưỡng trưởng và  đoàn kiểm tra giám sát chỉ ra những ưu điểm, tồn tại, nguyên nhân và đề xuất các giải pháp khắc phục kịp thời để đảm bảo an toàn người bệnh cũng như an toàn cho nhân viên y tế, đảm bảo công tác chăm sóc người bệnh toàn diện và liên tục .