Điện thoại CSKH: 19008082 - 0886.234.222
CHẤT LƯỢNG HÀNG ĐẦU - PHÁT TRIỂN CHUYÊN SÂU - NÂNG TẦM CAO MỚI
Thời gian làm việc: Khám bệnh: 7h-16h (Thứ 2-Thứ 6), 7h-12h (Sáng thứ 7), trừ nghỉ lễ ----- Tiếp nhận cấp cứu và điều trị nội trú 24/7, kể cả nghỉ lễ
CHẤT LƯỢNG HÀNG ĐẦU - PHÁT TRIỂN CHUYÊN SÂU - NÂNG TẦM CAO MỚI
CHẤT LƯỢNG HÀNG ĐẦU - PHÁT TRIỂN CHUYÊN SÂU - NÂNG TẦM CAO MỚI
Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An > Uncategorized > Thành tựu > Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Bệnh viện HNĐK Nghệ An khoá XXVII nhiệm kỳ 2020 – 2025

Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Bệnh viện HNĐK Nghệ An khoá XXVII nhiệm kỳ 2020 – 2025

Chiều ngày 15/5/2023, Đảng ủy Bệnh viện HNĐK Nghệ An tổ chức Hội nghị Sơ kết giữa nhiệm kỳ đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Bệnh viện lần thứ XXVII, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Đến dự và chỉ đạo Hội nghị có các đ/c Chuyên ban, chuyên quản phụ trách Đảng bộ, đại diện phòng PA03 Công an tỉnh Nghệ An ; Chủ trì hội nghị có các đồng chí Nguyễn Văn Hương – Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc Bệnh viện, đồng chí Phạm Hồng Phương – Uỷ viên BTV, Phó Giám đốc Bệnh viện.

PGS.TS. Nguyễn Văn Hương, Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc Bệnh viện yêu cầu các Chi bộ, đảng viên nỗ lực phấn đấu hơn nữa để hoàn thành các mục tiêu cho đến cuối nhiệm kỳ

 Hội nghị được nghe Đồng chí Phạm Văn Anh – Uỷ viên BCH thông qua báo cáo Sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Bệnh viện HNĐKNA lần thứ XXVII, nhiệm kỳ 2020 – 2025, nghe 05 tham luận của các Chi bộ trực thuộc đánh giá đầy đủ các kết quả mà Đảng bộ đã đạt được trong nửa nhiệm kỳ vừa qua. Đặc biệt một số chỉ tiêu đề ra cho cả nhiệm kỳ đã đạt được. Các mặt công tác xây dựng Đảng, công tác thực hiện nhiệm vụ chính trị đều đạt kết quả tốt, là một trong những đơn vị dẫn đầu trong Đảng bộ Thành phố. Có được kết quả đó là sự đoàn kết, thống nhất trong tập thể Đảng ủy, Lãnh đạo Bệnh viện, cán bộ, đảng viên, viên chức, người lao động; sự nỗ lực phấn đấu vươn lên của các tập thể, cá nhân trong triển khai các nhiệm vụ; vai trò, trách nhiệm, nêu gương của người đứng đầu tổ chức đơn vị.

Tại Hội nghị đã tuyên dương 7 tập thể, 34 cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2020-2023.

Những đảng viên tiêu biểu được tuyên dương trong việc học tập và làm theo đạo đức, tư tưởng Hồ Chí Minh

                                       Những đảng viên tiêu biểu được tuyên dương trong việc học tập và làm theo đạo đức, tư tưởng Hồ Chí Minh

Các tập thể tiêu biểu được tuyên dương trong buổi lễ

Kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Hương đã cảm ơn Thành uỷ đã quan tâm chỉ đạo Đảng bộ trong suốt nhiệm kỳ qua; biểu dương sự nỗ lực phấn đấu của đảng viên trong đảng bộ đã hoàn thành các chỉ tiêu Nghị quyết đề ra. Đồng thời đồng chí cũng yêu cầu các Chi bộ, các đảng viên nỗ lực phấn đấu hơn nữa, để hoàn thành mục tiêu cho đến cuối nhiệm kỳ:

Chủ động rà soát các chỉ tiêu chưa đạt để xây dựng kế hoạch, phân công trách nhiệm, bố trí nguồn lực, tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện các Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025; triển khai có hiệu quả, trọng tâm Quyết định số 827/QĐ-TTg ngày 12/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An thành trung tâm kinh tế, văn hóa vùng Bắc Trung bộ đến năm 2023 theo tinh thần Nghị quyết số 26-NQ/TW của Bộ Chính trị, đặc biệt tập trung chỉ đạo thực hiện có hiệu quả phương án tự chủ tài chính, loại hình “chi thường xuyên và chi đầu tư” tại Bệnh viện trong giai đoạn mới.

Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đẩy mạnh việc học tập, quán triệt và triển khai các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng các cấp thực sự hiệu quả. Triển khai thực hiện Kết luận 21-KL/TW của BCH Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị khóa XIII về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và chuyên đề hàng năm; Nghị quyết 28-NQ/TW ngày 17/11/2022 của BCH Trung ương Đảng về tăng cường củng cố xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới.

Chăm lo công tác quy hoạch nguồn cán bộ, bồi dưỡng, nâng cao trình độ lý luận, chuyên môn cho cán bộ, viên chức, đảng viên. Thực hiện tốt công tác phát triển Đảng; công tác bảo vệ chính trị nội bộ Đảng theo Chỉ thị 13 -CT/TU ngày 5/7/2014 về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ gắn với Quy định 08-QĐ/TU ngày 15/9/2021 về đánh giá chất lượng sinh hoạt chi bộ; Quy định 96-QĐ/TW ngày 02/02/2023 về lấy phiếu tín nhiệm đối với chức danh, chức vụ lãnh đạo quản lý trong hệ thống chính trị.

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng ủy, UBKT và chi bộ trực thuộc trong việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp theo Kết luận số 34-KL/TW ngày 18/4/2022 của Bộ Chính trị về chiến lược công tác kiểm tra, giám sát của Đảng đến năm 2023; Chỉ thị 04-CT/Th.U ngày 12/10/2021 của BTV Thành uỷ về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc thực hiện các kết luận sau thanh tra, kiểm tra, giám sát. Nâng cao hiệu quả công tác dân vận của Đảng, xây dựng các phong trào thi đua và mô hình “Dân vận khéo” có chất lượng; đẩy mạnh hoạt động dân vận gắn với cải cách thủ tục hành chính theo nội dung tại Đề án 04-ĐA/TU ngày 01/10/2021 của BTV Tỉnh uỷ về “Một số giải pháp đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác dân vận của cơ quan nhà nước và chính quyền các cấp trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2021-2025 và những năm tiếp theo”.