Điện thoại CSKH: 0886.234.222
CHẤT LƯỢNG HÀNG ĐẦU - PHÁT TRIỂN CHUYÊN SÂU - NÂNG TẦM CAO MỚI
CHẤT LƯỢNG HÀNG ĐẦU - PHÁT TRIỂN CHUYÊN SÂU - NÂNG TẦM CAO MỚI
Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An > Uncategorized > Thành tựu > Kết quả tự đánh giá Chất lượng bệnh viện năm 2019

Kết quả tự đánh giá Chất lượng bệnh viện năm 2019

Kết quả tự kiểm tra, Đánh giá chất lượng bệnh viện tại Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An sử dụng Bộ tiêu chí Chất lượng Bệnh viện phiên bản 2.0 của Bộ Y tế.

A. KẾT QUẢ TỰ ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG BỆNH VIỆN 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2019

B. KẾT QUẢ TỰ ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG BỆNH VIỆN CUỐI NĂM 2019

Nguồn: Phòng QLCL – Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An