Điện thoại CSKH: 19008082 - 0886.234.222
CHẤT LƯỢNG HÀNG ĐẦU - PHÁT TRIỂN CHUYÊN SÂU - NÂNG TẦM CAO MỚI
Thời gian làm việc: Khám bệnh: 7h-16h (Thứ 2-Thứ 6), 7h-12h (Sáng thứ 7), trừ nghỉ lễ ----- Tiếp nhận cấp cứu và điều trị nội trú 24/7, kể cả nghỉ lễ
CHẤT LƯỢNG HÀNG ĐẦU - PHÁT TRIỂN CHUYÊN SÂU - NÂNG TẦM CAO MỚI
CHẤT LƯỢNG HÀNG ĐẦU - PHÁT TRIỂN CHUYÊN SÂU - NÂNG TẦM CAO MỚI
Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An > GIỚI THIỆU > Khoa Phòng > Khoa kiểm soát nhiễm khuẩn

Khoa kiểm soát nhiễm khuẩn

GIỚI THIỆU KHOA KIỂM SOÁT NHIỄM KHUẨN

 Tên khoa: Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn

  1. Vị trí : Tầng 1, sau khối nhà chính
  2. Cơ cấu tổ chức, biên chế:

3.1. Cán bộ lãnh đạo khoa, phòng, trung tâm qua các thời kỳ

– Trưởng khoa:

+ Từ năm 2001 đến năm 2017: CN Đặng Văn Duyên.

+ Từ năm 2018 đến nay: Th.S Phan Anh Trâm.

– Phó Trưởng khoa: BSCKI Nguyễn Trung Kiên

– Điều dưỡng trưởng

+ Từ năm 2001 đến năm 2019: Nguyễn Văn Thanh – CĐĐD

+ Từ năm 2020 đến nay: Nguyễn Thị Ngọc – CĐĐD

3.2. Hiện tại:

– Cơ cấu nhân lực:

+ Tổng nhân lực 43, trong đó:

01 Thạc sỹ

01 BSCKI

09 Đại học

12 Cao đẳng

03 Trung học

18 lao động phổ thông và nhân viên kỹ thuật.

– Quản lý khoa: 03 (01 Trưởng khoa, 01 Phó trưởng khoa, 01 Điều dưỡng trưởng)

TRƯỞNG KHOA: Th.S Phan Anh Trâm

PHÓ TRƯỞNG KHOA: BSCKI: Nguyễn Trung Kiên

ĐD TRƯỞNG KHOA: Nguyễn Thị Ngọc                     

 

  1. Lịch sử hình thành và phát triển

Khoa kiểm soát nhiễm khuẩn (tiền thân là khoa Chống nhiễm khuẩn) thành lập từ tháng 9 năm 2001,  kết hợp giữa bộ phận hấp sấy tại khoa Gây mê hồi sức và tổ giặt là.

Đến năm 2009 đổi tên thành khoa KSNK. Hoạt động với đầy đủ các chức năng, nhiệm vụ quy định tại thông tư 16/2018/TT-BYT ngày 20 tháng 07 năm 2018.

  1. Chức năng, nhiệm vụ khoa KSNK và các hoạt động đang triển khai

– Khử khuẩn, tiệt khuẩn dụng cụ, thiết bị y tế.

+ Xây dựng quy trình, thực hiện xử lý tập trung và cung cấp dụng cụ,vật tư,  thiết bị đã được khử khuẩn, tiệt khuẩn đảm bảo chất lượng phục vụ cho hoạt động chuyên môn của tất cả các khoa, phòng, trung tâm trong toàn viện.

 

– Giám sát kiểm soát nhiễm khuẩn, phòng chống dịch.

+ Xây dựng, phổ biến các hướng dẫn, quy định, quy trình kiểm soát nhiễm khuẩn.

+ Giám sát, phát hiện, báo cáo và quản lý dữ liệu nhiễm khuẩn bệnh viện, đề ra các giải pháp can thiệp nhằm làm giảm nhiễm khuẩn bệnh viện.

+ Kiểm tra, giám sát tuân thủ thực hành kiểm soát nhiễm khuẩn của nhân viên y tế, hướng dẫn, nhắc nhở nhân viên y tế, người bệnh, người nhà người bệnh tuân thủ các quy định về kiểm soát nhiễm khuẩn.

+ Tổ chức thực hiện các quy định vệ sinh tay, kiểm tra, giám sát việc tuân thủ vệ sinh tay của nhân viên y tế.

+ Tổ chức thực hiện các quy định về phòng ngừa chuẩn, phòng ngừa theo đường lây truyền và sử dụng phương tiện phòng hộ cá nhân cho nhân viên y tế, học sinh, người bệnh, người nhà người bệnh và khách thăm.

– Quản lý vệ sinh môi trường, chất thải y tế.

+ Xây dựng quy trình, kiểm tra, giám sát việc tuân thủ thực hành việc thu gom, vận chuyển, lưu giữ, quản lý chất thải đúng theo quy định của pháp luật.

– Xử lý, cung cấp đồ vải.

+ Thu gom, xử lý, cung cấp đồ vải cho người bệnh, nhân viên y tế

  1. Thành tích đạt được
Năm Hình thức khen thưởng Số, ngày, tháng, năm của quyết định khen thưởng; cơ quan ban hành quyết định
2018 Giấy khen QĐ số 92/QĐ-SYT ngày 22/01/2018 của Sở Y tế Nghệ An
2019 Giấy khen QĐ  số 56/QĐ-SYT ngày 16/01/2019 của Sở Y tế Nghệ An