Điện thoại CSKH: 19008082 - 0886.234.222
CHẤT LƯỢNG HÀNG ĐẦU - PHÁT TRIỂN CHUYÊN SÂU - NÂNG TẦM CAO MỚI
Thời gian làm việc: Khám bệnh: 7h-16h (Thứ 2-Thứ 6), 7h-12h (Sáng thứ 7), trừ nghỉ lễ ----- Tiếp nhận cấp cứu và điều trị nội trú 24/7, kể cả nghỉ lễ
CHẤT LƯỢNG HÀNG ĐẦU - PHÁT TRIỂN CHUYÊN SÂU - NÂNG TẦM CAO MỚI
CHẤT LƯỢNG HÀNG ĐẦU - PHÁT TRIỂN CHUYÊN SÂU - NÂNG TẦM CAO MỚI
Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An > Đào tạo liên tục > Khuyến cáo tích hợp mới về mục tiêu HbA1c của ACP 2018

Khuyến cáo tích hợp mới về mục tiêu HbA1c của ACP 2018

TỔNG QUAN Các nhà phê bình của ACP đã tiến hành đánh giá 6 hướng dẫn được công bố hiện nay của Hiệp hội Bác sĩ Nội tiết Hoa Kỳ và Trường ban Nội tiết Hoa Kỳ (AACE/ACE), Hiệp hội Đái tháo đường Hoa Kỳ (ADA), Viện Cải thiện Hệ thống Lâm sàng (ICSI), Viện Y tế và Chăm sóc sức khỏe Anh quốc (NICE), Hệ thống Hướng dẫn giữa các đại học Scotland (SIGN) và Bộ Cựu chiến binh và Quốc phòng Hoa Kỳ (VA/DoD). coque iphone solde Các nhà phê bình đã đưa ra một hướng dẫn tóm tắt các mục tiêu HbA1c trong kiểm soát người trưởng thành không mang thai mắc ĐTĐ týp 2. coque iphone 8 InkedM170939ff1_Figure_Summary_of_the_American_College_of_Physicians_guidance_statement_on_HbA1c_targ_LI BÀN LUẬN Tiến hành đánh giá 5 thử nghiệm lâm sàng lớn so sánh việc kiểm soát tích cực và ít tích cực hơn trong ĐTĐ týp 2 đã được công bố trong suốt 2 thập kỉ qua. coque iphone pas cher

  • Thử nghiệm ACCORD 2008 bị ngưng sớm khi nhóm điều trị tích cực có liên quan đến tỷ lệ tử vong cao hơn nhóm điều trị bảo tồn (số bệnh nhân cần điều trị để gây 1 tác hại NNH = 100; NEJM JW Gen Med Jul 1 2008 và N Engl J Med 2008; 358:2545)
  • Thử nghiệm ADVANCE (NEJM JW Gen Med Jul 1 2008 và N Engl J Med 2008; 358:2460), 2 thử nghiệm UKPDS (NEJM JW Gen Med Nov 1 1998, Lancet 1998; 352:837), thử nghiệm VADT (NEJM JW Gen Med Jan 15 2009 và N Engl J Med 2009; 360:129) không chứng minh được lợi ích trên mạch máu lớn, chỉ cho thấy lợi ích cận biên (marginal benefit) và lợi ích thay thế (surrogate benefit) trên mạch máu nhỏ (ví dụ: albumin niệu ít hơn, can thiệp quang đông võng mạc ít hơn) và cho thấy gia tăng tỷ lệ biến cố/bệnh tật (ví dụ: các cơn hạ đường huyết nghiêm trọng).

ACP đề xuất hướng dẫn mới phù hợp và hướng đến việc bảo tồn mục tiêu HbA1c trong quản lý ĐTĐ týp 2. coque iphone xr Tuy nhiên, vì hầu hết các bệnh nhân trong nghiên cứu đã lớn tuổi nên việc tiếp cận chặt chẽ hơn có thể phù hợp đối với bệnh nhân có tuổi trẻ hơn với ít tình trạng bệnh kèm hơn — những đối tượng này có thể hưởng được lợi ích trên mạch máu nhỏ từ việc kiểm soát chặt chẽ hơn qua hàng thập kỷ. soldes coque iphone Tài liệu tham khảo: Amir Qaseem et al. Hemoglobin A1c Targets for Glycemic Control With Pharmacologic Therapy for Nonpregnant Adults With Type 2 Diabetes Mellitus: A Guidance Statement Update From the American College of Physicians. soldes coque iphone pas cher Ann Intern Med.