Điện thoại CSKH: 19008082 - 0886.234.222
CHẤT LƯỢNG HÀNG ĐẦU - PHÁT TRIỂN CHUYÊN SÂU - NÂNG TẦM CAO MỚI
Thời gian làm việc: Khám bệnh: 7h-16h (Thứ 2-Thứ 6), 7h-12h (Sáng thứ 7), trừ nghỉ lễ ----- Tiếp nhận cấp cứu và điều trị nội trú 24/7, kể cả nghỉ lễ
CHẤT LƯỢNG HÀNG ĐẦU - PHÁT TRIỂN CHUYÊN SÂU - NÂNG TẦM CAO MỚI
CHẤT LƯỢNG HÀNG ĐẦU - PHÁT TRIỂN CHUYÊN SÂU - NÂNG TẦM CAO MỚI
Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An > TIN TỨC > Thông Báo > Lịch trực lãnh đạo Bệnh viện tháng 3/2017

Lịch trực lãnh đạo Bệnh viện tháng 3/2017

Lịch trực lãnh đạo Bệnh viện tháng 3/2017

Ngày Thứ Trực Số điện thoại
1 4 ThS. Nguyễn Viết Bình 0912038373
2 5 ThS. coque iphone 7 Lê Thị Thanh Trà 0948887789
3 6 Ts. Dương Đình Chỉnh 0913513809
4 7 ThS. Nguyễn Đức Vương 0966767888
5 CN BSCKII. Tôn Thất Hậu 0912516735
6 2 PGS.TS. coque iphone xr Nguyễn Văn Hương 0903222929
7 3 Ts. Dương Đình Chỉnh 0913513809
8 4 ThS. Nguyễn Viết Bình 0912038373
9 5 ThS. Nguyễn Đức Vương 0966767888
10 6 ThS. coque iphone Lê Thị Thanh Trà 0948887789
11 7 Ts. Dương Đình Chỉnh 0913513809
12 CN ThS. Trịnh Xuân Nam 0983520767
13 2 PGS.TS. coque iphone Nguyễn Văn Hương 0912516735
14 3 ThS. coque iphone solde Nguyễn Viết Bình 0912038373
15 4 BSCKII. Tôn Thất Hậu 0912516735
16 5 ThS. Nguyễn Đức Vương 0966767888
17 6 ThS. Trịnh Xuân Nam 0983520767
18 7 ThS. Nguyễn Viết Bình 0912038373
19 CN ThS. Lê Thị Thanh Trà 0948887789
20 2 Ts. Dương Đình Chỉnh 0913513809
21 3 ThS. coque iphone 2019 Nguyễn Viết Bình 0912038373
22 4 ThS. Lê Thị Thanh Trà 0948887789
23 5 BSCKII. Tôn Thất Hậu 0912516735
24 6 Ts. Dương Đình Chỉnh 0913513809
25 7 PGS.TS. Nguyễn Văn Hương 0912516735
26 CN ThS. Lê Thị Thanh Trà 0948887789
27 2 ThS. Nguyễn Viết Bình 0912038373
28 3 ThS. Trịnh Xuân Nam 0983520767
29 4 Ts. Dương Đình Chỉnh 0913513809
30 5 ThS. coque iphone Lê Thị Thanh Trà 0948887789
31 6 ThS.