Điện thoại CSKH: 19008082 - 0886.234.222
CHẤT LƯỢNG HÀNG ĐẦU - PHÁT TRIỂN CHUYÊN SÂU - NÂNG TẦM CAO MỚI
Thời gian làm việc: Khám bệnh: 7h-16h (Thứ 2-Thứ 6), 7h-12h (Sáng thứ 7), trừ nghỉ lễ ----- Tiếp nhận cấp cứu và điều trị nội trú 24/7, kể cả nghỉ lễ
CHẤT LƯỢNG HÀNG ĐẦU - PHÁT TRIỂN CHUYÊN SÂU - NÂNG TẦM CAO MỚI
CHẤT LƯỢNG HÀNG ĐẦU - PHÁT TRIỂN CHUYÊN SÂU - NÂNG TẦM CAO MỚI

Phương pháp Six Sigma lần đầu tiên được Motorola phát triển và phổ biến vào những năm 1980 như một phương pháp tiếp cận có cấu trúc nhằm cải thiện chất lượng và giảm thiểu sai sót trong quy trình sản xuất. Vào những năm 1990, Six Sigma đã được công nhận và áp dụng rộng rãi, đặc biệt là trong lĩnh vực sản xuất và công nghệ.

Sự quan tâm của ngành Y tế đối với Six Sigma bắt đầu xuất hiện vào đầu những năm 2000, khi các tổ chức Y tế tìm cách giải quyết những mối lo ngại ngày càng tăng xung quanh sự an toàn của bệnh nhân, chất lượng chăm sóc và hiệu quả hoạt động. Báo cáo mang tính bước ngoặt của Viện Y học “To Err is Human” (Tiếng Việt: Nhân vô thập toàn) năm 1999, trong đó nhấn mạnh số lượng đáng kể các sai sót y tế có thể phòng ngừa được ở Hoa Kỳ, càng nhấn mạnh thêm sự cần thiết của các sáng kiến ​​cải tiến chất lượng trong Y tế.

Những đơn vị đầu tiên áp dụng Six Sigma trong lĩnh vực Y tế bao gồm các trung tâm y tế hàn lâm hàng đầu và các hệ thống Y tế tích hợp, chẳng hạn như Hệ thống Y tế Baylor, ThedaCare và Trung tâm y tế bệnh viện nhi Cincinnati. Các tổ chức tiên phong này đã nhận ra tiềm năng của Six Sigma trong việc giải quyết các thách thức lâm sàng và hoạt động phức tạp cũng như cải thiện kết quả của bệnh nhân.

Vậy Sig Sigma là gì? 

Thuật ngữ “Six Sigma” đề cập đến một khái niệm thống kê cũng như một phương pháp cải tiến quy trình kinh doanh và giảm thiểu các khiếm khuyết.

Ý nghĩa thống kê của “Six Sigma”:

Phương pháp nền tảng của Six Sigma:

Các khía cạnh chính của phương pháp Six Sigma:

Mở rộng và thích ứng toàn cầu
Khi sự thành công của các sáng kiến ​​Six Sigma ban đầu trong lĩnh vực Y tế được công nhận rộng rãi hơn, việc áp dụng phương pháp này đã lan rộng trên toàn cầu. Hệ thống Y tế ở các quốc gia như Vương quốc Anh, Canada, Úc và một số quốc gia châu Âu đã bắt đầu khám phá và triển khai các dự án Six Sigma để thúc đẩy cải tiến hệ thống Y tế tương ứng của họ.

Việc điều chỉnh Six Sigma phù hợp với bối cảnh Y tế đòi hỏi một số sửa đổi đối với phương pháp truyền thống. Các tổ chức Y tế thường tích hợp Six Sigma với các khuôn khổ cải tiến chất lượng khác, chẳng hạn như Lean và Mô hình cải tiến, để giải quyết tốt hơn những thách thức và sự phức tạp đặc biệt của ngành.

Những phát triển và tiến bộ chính
Trong hai thập kỷ qua, việc áp dụng Six Sigma trong Y tế đã tiếp tục phát triển, với một số phát triển đáng chú ý:

 1. Phạm vi ứng dụng mở rộng: Các tổ chức Y tế đã áp dụng thành công Six Sigma cho nhiều quy trình hoạt động và lâm sàng, bao gồm quản lý thuốc, dịch vụ phẫu thuật, hoạt động tại khoa cấp cứu, dịch vụ xét nghiệm và lập kế hoạch xuất viện, cùng nhiều quy trình khác.
 2. Hợp tác liên ngành: Việc triển khai Six Sigma trong Y tế đã thúc đẩy sự hợp tác lớn hơn giữa các bác sĩ lâm sàng, chuyên gia cải tiến chất lượng và nhân viên vận hành, phá vỡ các rào cản truyền thống và khuyến khích cách tiếp cận toàn diện hơn để giải quyết vấn đề.
 3. Tích hợp với CNTT Y tế: Việc áp dụng hồ sơ sức khỏe điện tử, phân tích dữ liệu và các công nghệ thông tin Y tế khác ngày càng tăng đã cho phép các tổ chức Y tế tận dụng dữ liệu hiệu quả hơn trong các dự án Six Sigma của họ, dẫn đến việc ra quyết định dựa trên dữ liệu nhiều hơn.
 4. Tập trung vào kết quả lấy bệnh nhân làm trung tâm: Các tổ chức Y tế đã chú trọng hơn đến việc điều chỉnh các sáng kiến ​​Six Sigma với kết quả lấy bệnh nhân làm trung tâm, chẳng hạn như cải thiện trải nghiệm của bệnh nhân, giảm tỷ lệ tái nhập viện và nâng cao hiệu quả lâm sàng.
 5. Liên kết quy định và công nhận: Ở một số quốc gia, các cơ quan quản lý Y tế và cơ quan công nhận đã công nhận giá trị của Six Sigma và đã kết hợp các yêu cầu cải tiến chất lượng nhằm khuyến khích áp dụng các phương pháp có cấu trúc như Six Sigma.

Ngày nay, Six Sigma được sử dụng rộng rãi trong các tổ chức Y tế trên toàn thế giới, với mức độ trưởng thành và thành công khác nhau. Các hệ thống Y tế hàng đầu đã thành lập các nhóm cải tiến chất lượng chuyên dụng và các chương trình đào tạo để xây dựng năng lực nội bộ và thúc đẩy cải tiến liên tục.

Khi ngành Y tế tiếp tục phải đối mặt với áp lực ngày càng tăng trong việc cung cấp dịch vụ chăm sóc chất lượng cao, tiết kiệm chi phí, nhu cầu về các công cụ cải tiến chất lượng sáng tạo như Six Sigma dự kiến ​​sẽ tăng lên. Xu hướng tương lai trong việc áp dụng Six Sigma trong Y tế có thể bao gồm:

Nhìn chung, hành trình của Six Sigma trong lĩnh vực Y tế đã được đánh dấu bằng một sự phát triển ổn định, từ khi áp dụng sớm cho đến vị trí hiện tại là một phương pháp cải thiện chất lượng có tác động và được công nhận rộng rãi trong ngành.

Bs.Ths. Lê Đình Sáng, Phòng QLCL

TÀI LIỆU THAM KHẢO

 1. Antony, J., Snee, R. D., & Hoerl, R. W. (2017). Lean Six Sigma: yesterday, today, and tomorrow. International Journal of Quality & Reliability Management, 34(7), 1073-1093. https://doi.org/10.1108/IJQRM-03-2016-0035
 2. Chakraborty, A., & Tan, K. C. (2013). Case study analysis of Six Sigma implementation in service organisations. Business Process Management Journal, 19(4), 624-643. https://doi.org/10.1108/BPMJ-09-2012-0093
 3. de Souza, L. B., & Pidd, M. (2011). Exploring the barriers to lean health care implementation. Public Money & Management, 31(1), 59-66. https://doi.org/10.1080/09540962.2011.545548
 4. Dileep, K. M., & Rau, S. S. (2016). An overview of Six Sigma application in healthcare industry. International Journal of Productivity and Quality Management, 17(4), 438-470. https://doi.org/10.1504/IJPQM.2016.075634
 5. Fryer, K. J., Antony, J., & Douglas, A. (2007). Critical success factors of continuous improvement in the public sector: a literature review and some key findings. The TQM Magazine, 19(5), 497-517. https://doi.org/10.1108/09544780710817900
 6. Laureani, A., & Antony, J. (2017). Leadership characteristics for Lean Six Sigma. Total Quality Management & Business Excellence, 28(3-4), 405-426. https://doi.org/10.1080/14783363.2015.1090291
 7. Sehwail, L., & DeYong, C. (2003). Six Sigma in health care. Leadership in Health Services, 16(4), 1-5. https://doi.org/10.1108/13660750310500030
 8. Vest, J. R., & Gamm, L. D. (2009). A critical review of the research literature on Six Sigma, Lean and StuderGroup’s Hardwiring Excellence in the United States: the need to demonstrate and communicate the effectiveness of transformation strategies in healthcare. Implementation Science, 4(1), 35. https://doi.org/10.1186/1748-5908-4-35
 9. Woodward-Hagg, H., Workman-Germann, J.,Ань, F., Kuehl, T., Doebbeling, B., & Finn, D. (2010). Implementation of Six Sigma in healthcare. In Lean Six Sigma for healthcare (pp. 1-38). CRC Press.
Sự kiện nổi bật

14:20 - 12/04/2020

Niềm vui ngày xuất viện của bệnh nhân ghép tế bào gốc điều trị đa u tủy xương

Sáng nay (16/4), bệnh nhân ung thư máu đầu tiên được ghép tế bào gốc thành công tại Khoa Huyết học lâm sàng...

14:20 - 12/04/2020

Niềm vui ngày xuất viện của bệnh nhân ghép tế bào gốc điều trị đa u tủy xương

Sáng nay (16/4), bệnh nhân ung thư máu đầu tiên được ghép tế bào gốc thành công tại Khoa Huyết học lâm sàng...

14:20 - 12/04/2020

Niềm vui ngày xuất viện của bệnh nhân ghép tế bào gốc điều trị đa u tủy xương

Sáng nay (16/4), bệnh nhân ung thư máu đầu tiên được ghép tế bào gốc thành công tại Khoa Huyết học lâm sàng...

Sự kiện nổi bật

14:20 - 12/04/2020

Niềm vui ngày xuất viện của bệnh nhân ghép tế bào gốc điều trị đa u tủy xương

Sáng nay (16/4), bệnh nhân ung thư máu đầu tiên được ghép tế bào gốc thành công tại Khoa Huyết học lâm sàng...

Sự kiện nổi bật

14:20 - 12/04/2020

Niềm vui ngày xuất viện của bệnh nhân ghép tế bào gốc điều trị đa u tủy xương

Sáng nay (16/4), bệnh nhân ung thư máu đầu tiên được ghép tế bào gốc thành công tại Khoa Huyết học lâm sàng...

Sự kiện nổi bật

14:20 - 12/04/2020

Niềm vui ngày xuất viện của bệnh nhân ghép tế bào gốc điều trị đa u tủy xương

Sáng nay (16/4), bệnh nhân ung thư máu đầu tiên được ghép tế bào gốc thành công tại Khoa Huyết học lâm sàng...

Bản đồ chỉ dẫn