Điện thoại CSKH: 0886.234.222
CHẤT LƯỢNG HÀNG ĐẦU - PHÁT TRIỂN CHUYÊN SÂU - NÂNG TẦM CAO MỚI
CHẤT LƯỢNG HÀNG ĐẦU - PHÁT TRIỂN CHUYÊN SÂU - NÂNG TẦM CAO MỚI
Chất lượng Bệnh viện
				
5S và hành trình thay đổi thói quen

22:15 19/12/2016

5S trong bệnh viện cần được xem như là một HÀNH TRÌNH THAY ĐỔI THÓI QUEN CHO MỘT NHÓM NGƯỜI. Tại sao ta phải nỗ lực làm việc này: – 40% công việc trong bệnh viện được thực hiện như một thói quen hằng ngày. – Mỗi người một thói quen khác nhau là nguyên […]