Điện thoại CSKH: 0886.234.222
CHẤT LƯỢNG HÀNG ĐẦU - PHÁT TRIỂN CHUYÊN SÂU - NÂNG TẦM CAO MỚI
CHẤT LƯỢNG HÀNG ĐẦU - PHÁT TRIỂN CHUYÊN SÂU - NÂNG TẦM CAO MỚI
Chất lượng Bệnh viện
				
			
				
Giới thiệu về mô hình 5S

22:48 19/12/2016

5S là nền tảng cơ bản để thực hiện các hệ thống đảm bảo chất lượng xuất phát từ quan điểm: Nếu làm việc trong một môi trường lành mạnh, sạch đẹp, thoáng đãng, tiện lợi thì tinh thần sẽ thoải mái hơn, năng suất lao động sẽ cao hơn và có điều kiện để […]

				
5S và hành trình thay đổi thói quen

22:15 19/12/2016

5S trong bệnh viện cần được xem như là một HÀNH TRÌNH THAY ĐỔI THÓI QUEN CHO MỘT NHÓM NGƯỜI. Tại sao ta phải nỗ lực làm việc này: – 40% công việc trong bệnh viện được thực hiện như một thói quen hằng ngày. – Mỗi người một thói quen khác nhau là nguyên […]

				
DANH MỤC KỸ THUẬT ĐƯỢC SỞ Y TẾ PHÊ DUYỆT THỰC HIỆN TẠI BỆNH VIỆN HỮU NGHỊ ĐA KHOA NGHỆ AN(Cập nhật...)

15:08 08/12/2014

DANH MỤC KỸ THUẬT THỰC HIỆN TẠI BỆNH VIỆN HỮU NGHỊ ĐA KHOA NGHỆ AN Ban hành kèm theo Quyết định số 1202/QĐ-SYT ngày 01/12/2014 của Sở Y tế Nghệ An BỎNG DA LIỄU ĐIỆN QUANG GÂY MÊ HỒI SỨC GIẢI PHẪU BỆNH HÓA SINH HỒI SỨC CẤP CỨU – CHỐNG ĐỘC HUYẾT HỌC TRUYỀN […]