Điện thoại CSKH: 19008082 - 0886.234.222
CHẤT LƯỢNG HÀNG ĐẦU - PHÁT TRIỂN CHUYÊN SÂU - NÂNG TẦM CAO MỚI
Thời gian làm việc: Khám bệnh: 7h-16h (Thứ 2-Thứ 6), 7h-12h (Sáng thứ 7), trừ nghỉ lễ ----- Tiếp nhận cấp cứu và điều trị nội trú 24/7, kể cả nghỉ lễ
CHẤT LƯỢNG HÀNG ĐẦU - PHÁT TRIỂN CHUYÊN SÂU - NÂNG TẦM CAO MỚI
CHẤT LƯỢNG HÀNG ĐẦU - PHÁT TRIỂN CHUYÊN SÂU - NÂNG TẦM CAO MỚI
Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An > Uncategorized > Thành tựu > ĐẢNG BỘ BỆNH VIỆN HỮU NGHỊ ĐA KHOA NGHỆ AN TỔ CHỨC HỘI NGHỊ NGHIÊN CỨU, HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT VÀ TRIỂN KHAI NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ LẦN THỨ SÁU BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG KHOÁ XIII

ĐẢNG BỘ BỆNH VIỆN HỮU NGHỊ ĐA KHOA NGHỆ AN TỔ CHỨC HỘI NGHỊ NGHIÊN CỨU, HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT VÀ TRIỂN KHAI NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ LẦN THỨ SÁU BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG KHOÁ XIII

Sáng ngày 10/03/2023, Đảng uỷ Bệnh viện Hữu nghị đa khoa Nghệ An tổ chức hội nghị: “Nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII” cho các cán bộ, đảng viên trong toàn viện

Tham gia hội nghị có đồng chí Nguyễn Quang Vinh, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành uỷ đồng thời là Báo cáo viên lớp học.

PGS.TS.Nguyễn Văn Hương, Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc Bệnh viện phát biểu tại buổi lễ và yêu cầu các học viên tham gia học tập nghiêm túc để tiếp thu hết các nội dung quan trọng của Nghị quyết.

Về phía Bệnh viện có PGS.TS.Nguyễn Văn Hương, Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc Bệnh viện; BSCKII.Trịnh Xuân Nam, Phó Bí thư Đảng uỷ, Phó Giám đốc Bệnh viện; Ban Giám đốc Bệnh viện, BCH Đảng bộ, cùng các đồng chí Đảng viên các Khoa, Phòng, Trung tâm.

Đồng chí Nguyễn Quang Vinh, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành uỷ, Báo cáo viên của Hội nghịTại hội nghị, đồng chí  Nguyễn Quang Vinh, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Thành uỷ đã phổ biến các nội dung của Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII gồm: Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 09/11/2022 về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới; Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 17/11/2022 về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới; Nghị quyết số 29/NQ/TW ngày 17/11/2022 về tiếp tục đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Kết luận số 45-KL/TW ngày 17/11/2022 về định hướng quy hoạch tổng thể Quốc gia thời kỳ 2021-2030 tầm nhìn đến năm 2050.

BSCKII.Trịnh Xuân Nam, Phó Bí thư Đảng uỷ, Phó Giám đốc Bệnh viện phát biểu tại Hội nghị

Sau hội nghị, BSCKII.Trịnh Xuân Nam – Phó Bí thư Đảng uỷ,  Phó Giám đốc Bệnh viện nhấn mạnh: “Những nội dung của các Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu của Ban chấp hành Trung ương Đảng là những nội dung hết sức quan trọng để đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn hiện nay, xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN, tiếp tục đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2045. Các cấp ủy, tổ chức đảng, các tổ chức chính trị tập trung tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức sự lãnh đạo của Đảng là nhân tố hàng đầu quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam, xây dựng nhà nước pháp quyền XHCN, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XXVII của Đảng bộ Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An đề ra”.

Một số hình ảnh tại Hội nghị