Điện thoại CSKH: 19008082 - 0886.234.222
CHẤT LƯỢNG HÀNG ĐẦU - PHÁT TRIỂN CHUYÊN SÂU - NÂNG TẦM CAO MỚI
Thời gian làm việc: Khám bệnh: 7h-16h (Thứ 2-Thứ 6), 7h-12h (Sáng thứ 7), trừ nghỉ lễ ----- Tiếp nhận cấp cứu và điều trị nội trú 24/7, kể cả nghỉ lễ
CHẤT LƯỢNG HÀNG ĐẦU - PHÁT TRIỂN CHUYÊN SÂU - NÂNG TẦM CAO MỚI
CHẤT LƯỢNG HÀNG ĐẦU - PHÁT TRIỂN CHUYÊN SÂU - NÂNG TẦM CAO MỚI
Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An > Chất lượng bệnh viện > Kết Quả Khảo Sát Hài Lòng Người Bệnh Nội Trú Năm 2016

Kết Quả Khảo Sát Hài Lòng Người Bệnh Nội Trú Năm 2016

85fc2f69526d64a2a30903d6bdcf0ab9-0 85fc2f69526d64a2a30903d6bdcf0ab9-1 85fc2f69526d64a2a30903d6bdcf0ab9-2 85fc2f69526d64a2a30903d6bdcf0ab9-3 85fc2f69526d64a2a30903d6bdcf0ab9-4 85fc2f69526d64a2a30903d6bdcf0ab9-5 85fc2f69526d64a2a30903d6bdcf0ab9-6 85fc2f69526d64a2a30903d6bdcf0ab9-7 85fc2f69526d64a2a30903d6bdcf0ab9-885fc2f69526d64a2a30903d6bdcf0ab9-9

85fc2f69526d64a2a30903d6bdcf0ab9-10

85fc2f69526d64a2a30903d6bdcf0ab9-11 85fc2f69526d64a2a30903d6bdcf0ab9-12 85fc2f69526d64a2a30903d6bdcf0ab9-13 85fc2f69526d64a2a30903d6bdcf0ab9-14 85fc2f69526d64a2a30903d6bdcf0ab9-15 85fc2f69526d64a2a30903d6bdcf0ab9-16

073a51c6bfbf0c6b7751b034891f9f15-1

073a51c6bfbf0c6b7751b034891f9f15-2 073a51c6bfbf0c6b7751b034891f9f15-3 073a51c6bfbf0c6b7751b034891f9f15-4 073a51c6bfbf0c6b7751b034891f9f15-5 073a51c6bfbf0c6b7751b034891f9f15-6 073a51c6bfbf0c6b7751b034891f9f15-7 073a51c6bfbf0c6b7751b034891f9f15-8 073a51c6bfbf0c6b7751b034891f9f15-9

073a51c6bfbf0c6b7751b034891f9f15-10 073a51c6bfbf0c6b7751b034891f9f15-11 073a51c6bfbf0c6b7751b034891f9f15-12

073a51c6bfbf0c6b7751b034891f9f15-13

073a51c6bfbf0c6b7751b034891f9f15-14 073a51c6bfbf0c6b7751b034891f9f15-15 073a51c6bfbf0c6b7751b034891f9f15-16 073a51c6bfbf0c6b7751b034891f9f15-17