Điện thoại CSKH: 0886.234.222
CHẤT LƯỢNG HÀNG ĐẦU - PHÁT TRIỂN CHUYÊN SÂU - NÂNG TẦM CAO MỚI
CHẤT LƯỢNG HÀNG ĐẦU - PHÁT TRIỂN CHUYÊN SÂU - NÂNG TẦM CAO MỚI
Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An > Chất lượng Bệnh viện > Kết quả tự kiểm tra, đánh giá CLBV 2020

Kết quả tự kiểm tra, đánh giá CLBV 2020

Kết quả tự đánh giá, kiểm tra chất lượng Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An năm 2020

( Áp dụng Bộ tiêu chí chất lượng bệnh viện Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số 6858/QĐ-BYT ngày 18/11/2016 của Bộ trưởng Bộ y tế)