Điện thoại CSKH: 19008082 - 0886.234.222
CHẤT LƯỢNG HÀNG ĐẦU - PHÁT TRIỂN CHUYÊN SÂU - NÂNG TẦM CAO MỚI
Thời gian làm việc: Khám bệnh: 7h-16h (Thứ 2-Thứ 6), 7h-12h (Sáng thứ 7), trừ nghỉ lễ ----- Tiếp nhận cấp cứu và điều trị nội trú 24/7, kể cả nghỉ lễ
CHẤT LƯỢNG HÀNG ĐẦU - PHÁT TRIỂN CHUYÊN SÂU - NÂNG TẦM CAO MỚI
CHẤT LƯỢNG HÀNG ĐẦU - PHÁT TRIỂN CHUYÊN SÂU - NÂNG TẦM CAO MỚI
Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An > Chất lượng bệnh viện >  Kiểm toán nội bộ – Bệnh viện HNĐK Nghệ An

 Kiểm toán nội bộ – Bệnh viện HNĐK Nghệ An

Bệnh viện Hữu nghị đa khoa Nghệ An với lịch sử hình thành và phát triển 105 năm là bệnh viện tuyến cuối khu vực Bắc Trung Bộ, và hướng tới phát triển thành Bệnh viện hạng đặc biệt. Bên cạnh việc bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân, đào tạo và nghiên cứu khoa học thì cần phải đảm bảo hoạt động quản trị, quản lý rủi ro và kiểm soát nội bộ trong hoạt động bệnh viện.

Để đảm bảo công tác kiểm soát nội bộ, góp phần ngăn ngừa, phát hiện xử lý kịp thời rủi ro, sử dụng hiệu quả các nguồn lực, tài sản của bệnh viện; Căn cứ nghị định số 05/2019/NĐ-CP ngày 22/01/2019 của Chính Phủ về Kiểm toán nội bộ, Ban Giám đốc Bệnh viện Hữu nghị đa khoa Nghệ An đã sớm triển khai và đưa ra quyết định số 1509/QĐ-BV ngày 30/06/2023 về việc thành lập Đơn vị Kiểm toán nội bộ.

Xây dựng và thành lập đơn vị Kiểm toán nội bộ tại Bệnh viện Hữu nghị đa khoa Nghệ An sẽ giúp Ban Giám đốc bệnh viện trong các hoạt động quản trị, quản lý rủi ro và kiểm soát nội bộ.

1.Thông qua các hoạt động kiểm tra, đánh giá và tư vấn, kiểm toán nội bộ đưa ra các đảm bảo mang tính độc lập, khách quan và các khuyến nghị về các nội dung sau đây:

– Hệ thống kiểm soát nội bộ của Bệnh viện đã được thiết lập và vận hành một cách phù hợp nhằm phòng ngừa, phát hiện, xử lý các rủi ro của Bệnh viện.

– Các quy trình quản trị và quy trình quản lý rủi ro của Bệnh viện đảm bảo tính hiệu quả và có hiệu suất cao.

2. Đơn vị Kiểm toán nội bộ Bệnh viện có các chức năng sau:

– Chức năng kiểm tra: là việc sử dụng các biện pháp kỹ thuật để xem xét, đối chiếu mức độ trung thực và hợp lý của các thông tin, tài liệu, tính tuân thủ pháp luật của các cá nhân, bộ phận trong Bệnh viện, tính hiệu lực, hiệu quả và kinh tế của các hoạt động.

– Chức năng đánh giá: Thông qua kiểm tra, phòng Kiểm toán nội bộ đánh giá tính tin cậy của thông tin, tính tuân thủ pháp luật và tính kinh tế trong các hoạt động

– Chức năng xác nhận: Thông qua kiểm tra, đánh giá đơn vị Kiểm toán nội bộ xác nhận và báo cáo thực trạng các thông tin tài chính, việc chấp hành cũng như tính kinh tế hiệu lực của các hoạt động

– Chức năng đảm bảo: là chức năng kiểm tra khách quan các bằng chứng cho mục đích đánh giá độc lập công tác quản trị, quản lý rủi ro và kiểm soát của tổ chức nhờ đó đưa ra ý kiến về quy trình hệ thống hoặc các vấn đề được kiểm toán. Cung cấp đảm bảo Ban Giám đốc và các bên liên quan về quy trình, hệ thống hoặc vấn đề được kiểm toán.

– Chức năng tư vấn: Trên cơ sở đánh giá, báo cáo về những phát hiện trong quá trình kiểm tra, đánh giá, đơn vị Kiểm toán nội bộ đề xuất và tư vấn các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng thông tin tài chính, tính hiệu lực của hệ thống kiểm soát nội bộ và tính kinh tế của các hoạt động trong Bệnh viện. Chức năng này đóng vai trò quan trọng và nó đặc biệt được nhấn mạnh đối với Kiểm toán nội bộ.

Việc thành lập Đơn vị Kiểm toán nội bộ sẽ góp phần qua trọng vào công tác quản lý kinh tế, quản lý bệnh viện, vào sự phát triển của bệnh viện tuyến cuối khu vực Bắc Trung Bộ, và hướng tới Bệnh viện hạng đặc biệt.